‘Elke oudere is een levende roman’

Alle ouderen beschikken over persoonlijke, unieke verhalen die de ontwikkelingen van de twintigste eeuw weerspiegelen. Vroeger was het een vanzelfsprekend verschijnsel dat opa en oma de kleinkinderen vertelden over vroeger. Die behoefte om te praten over vroeger bestaat nog steeds bij ouderen, maar er is niet veel gelegenheid meer voor. Reminiscentie biedt ouderen de gelegenheid groepsgewijs en individueel herinneringen op te halen rondom verschillende thema's. Het is leuk om naar elkaars verhalen te luisteren; dat geeft veel plezier en onderlinge herkenning.

Op die manier krijgen ouderen de kans gehoord te worden en omdat hun verhalen vastgelegd worden gaat waardevolle informatie niet verloren. Dat vastleggen gebeurt in de vorm van boeken, video's of tentoonstellingen èn door het ontwikkelen van een multimedia archief. Voor alles wat we bewaren geldt: het zou ‘eeuwig zonde’ zijn als het verloren ging!

Verhalen van vroeger hebben waarde voor oud en jong en bieden de mogelijkheid tot uitwisseling tussen verschillende generaties en culturen. Kinderen weten over het algemeen weinig van de afkomst en het leven van hun ouders en grootouders. In grote steden leven mensen met zeer verschillende achtergronden en leefwijzen samen in een buurt. Ook in een verzorgingshuis wonen mensen met uiteenlopende geschiedenissen op één locatie en weten vaak weinig van elkaars vroegere leven.

Contactgegevens
Jacob van Lennepkade 255-1
1054 ZS Amsterdam
Tel: (020) 412 54 83
Fax: (020) 616 01 80
E-mail: info@tijdgeest.nl